środa, 27 marzec 2024 14:52

KONKURS „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA"

Ruszyła 31. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska. Konkurs będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Tegoroczny Konkurs ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnych działań społeczności wiejskiej. Konkurs organizowany jest w kategoriach „zagroda” i „wieś”.

Konkursowa komisja oceniać będzie między innymi ogólny wygląd wsi, dbałość o środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi, integrację, aktywizację i zaangażowanie społeczności lokalnej.
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2024” ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólne działanie społeczności wiejskiej, identyfikację i promocję najlepszych wzorców działania zorganizowanych lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu. Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne sołectwa i właściciele czynnych gospodarstw rolnych z województwa pomorskiego.

Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego. Karty zgłoszeń przyjmowane będą do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach.

Wyświetlony 1685 razy