czwartek, 25 kwiecień 2024 12:55

DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH

Spółki wodne z gminy Brusy mogą ubiegać się o dotacje na działania związane z melioracją wodną, odwadnianiem gruntów zabudowanych i ochroną przeciwpowodziową. Gmina Brusy na ten cel przeznacza 22 tysiące złotych. Wnioski o dotacje można składać w Urzędzie Miejskim w Brusach do wtorku, 30 kwietnia br.

W Gminie Brusy działają trzy spółki wodne. Największa i najstarsza ma swoją siedzibę w Kosobudach, kolejne w Czyczkowach i Wielkich Chełmach.

Powołanie przed laty spółek wodnych zrzeszających rolników rozwiązało problem wykonywania, bieżącego utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych w sposób zorganizowany. Część właścicieli gruntów wykonywała te zadania regularnie, część nie, co wiązało się z lokalnymi podtopieniami lub niedoborami wody podczas suszy. Dzięki spółkom, które się tym zajmują, kwestia została uporządkowana.

Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Brusach w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brusy i stronie internetowej www.brusy.pl.

Link: https://www.brusy.pl/component/k2/artykul/16100-ogloszenie-burmistrza-brus-dotacje-dla-spolek-wodnych

_DSC0269.jpg

Wyświetlony 2859 razy