wtorek, 30 kwiecień 2024 14:48

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Komisarz Wyborczy w Słupsku III zwołuje I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Brusach na dzień 7 maja 2024r. (wtorek). Sesja odbędzie się o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady,
  przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.
 6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady.
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego/cych Rady.
 9. Zakończenie obrad I Sesji Rady.
Wyświetlony 2762 razy