wtorek, 21 maj 2024 14:50

NOWE KSIĄŻKI DLA DZIECI – GMINA BRUSY POZYSKAŁA DOTACJĘ

Gmina Brusy pozyskała 49 tysięcy złotych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę w tej sprawie z wojewodą pomorską Beatą Rutkiewicz. Fundusze powiększone o wkład własny Gminy posłużą zakupowi nowości czytelniczych dla uczniów szkół i przedszkoli.

Książki trafią do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brusy. Zadanie jest realizowane z sukcesem w gminie Brusy od 4 lat. W tym roku beneficjentami programu są szkoły podstawowe oraz oddziały i punkty przedszkolne w: Brusach, Kosobudach, Leśnie, Wielkich Chełmach, Lubni i Czyczkowach. Dzięki realizacji zadania placówki zyskają nowości wydawnicze, które poszerzą horyzonty czytelnicze uczniów i przedszkolaków z gminy Brusy.

NPC_2024.jpg

Wyświetlony 1506 razy