czwartek, 20 październik 2022 12:13

NOWE WSPARCIE KLĘSKOWE DLA RODZIN ROLNICZYCH

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 15 listopada 2022 r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o wsparcie. O dacie złożenia wniosku decyduje termin jego wpływu do placówki ARiMR.

Więcej informacji i wniosek o przyznanie wsparcia - otwórz

 

Wyświetlony 3607 razy