piątek, 18 sierpień 2023 12:35

Radni obradowali po raz czterdziesty piąty

Dziś (18 sierpnia) odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Brusach, w trakcie której ślubowanie złożył radny Stanisława Weltrowski. Pan Stanisław zostały wybrany na radnego w wyborach uzupełniających 6. sierpnia przez mieszkańców okręgu wyborczego nr 13 obejmującego: Męcikał, Czernicę, Dębową Górę, Giełdon, Męcikał Strugę, Okręglik, Parowę, Pokrzywno, Spierwię i Turowiec. 

Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 
  • zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika 
  • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034 
  • zmiany uchwały Nr XLIV/364/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy 
  • wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Brusy 
  • przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2024
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Obrady sesji można obejrzeć online. Link poniżej.
 
Wyświetlony 3381 razy