piątek, 08 grudzień 2023 13:06

ODWODNIENIE BRUS – INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

Dobiegły końca prace związane z „Odwodnieniem miasta Brusy”. Gmina zrealizowała inwestycję w trzech etapach i za ponad 15 milionów złotych.

Zakres zadania był bardzo rozległy i dotyczył sporego obszaru miasta. W sumie wybudowano 2,93 km kolektora deszczowego i 3 zbiorniki retencyjne o pojemności 13,400 m3 oraz zostały odtworzone nawierzchnie ulic. Najważniejszymi celami zadania były budowa kanalizacji deszczowej i rozdział sieci ogólnospławnej na deszczową i sanitarną.

Pierwszy etap został zrealizowany w 2021 roku i dotyczył budowy kolektora deszczowego w ciągu ulicy Kalwaryjnej i części ulicy Dworcowej. Umożliwiło to podłączenie do instalacji osiedla Słonecznego, na którym w tym samym czasie trwała budowa ulic. Następnie został wykonany etap w obrębie oczyszczalni ścieków, a z końcem bieżącego roku zakończono realizację zadania w rejonie osiedla Słowackiego.

- Aby móc budować nowe ulice w mieście czy przebudowywać drogi już istniejące konieczne było rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową oraz budowa nowych kolektorów w miejscach, gdzie w ogóle nie istniała sieć kanalizacji deszczowej. W efekcie wody opadowe są kierowane do zbiorników retencyjnych, a do oczyszczalni płyną tylko ścieki komunalne. – mówi burmistrz Witold Ossowski.

Prace udało się prowadzić sukcesywnie dzięki pozyskaniu wysokiego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w kwocie ponad 11,4 miliona złotych.

RPO.jpg

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wyświetlony 3384 razy