poniedziałek, 11 grudzień 2023 14:11

GALA WOLONTARIATU 2023

Koordynatorzy i wolontariusze, szkolne kluby wolontariatu, organizacje i aktywiści podsumowali kolejny rok pracy wolontariackiej w gminie Brusy. Wydarzenie odbyło się 8 grudnia w centrum kultury w Brusach.  

Organizatorem „Gali Wolontariatu Brusy 2023” było Regionalne Centrum Wolontariatu Oddział Leśno z prezes Ewą Kosiedowską oraz Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Elektronicznych, z prezesem Patrykiem Hamerskim. Działanie zostało dofinansowane przez Gminę Brusy oraz Korpus Solidarności - rządowy program wspierania wolontariatu długoterminowego na lata 2018-2030.

Podczas gali wyróżniono:

- Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

- Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach

- Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej “Gryf Pomorski” w Lubni

- Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

- Szkolny Klub Wolontariusza przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

- Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół w Brusach

- Katarzyna Orlikowska – koordynator SKW, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

- Monika Orzech - koordynator SKW, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

- Iwona Burżacka - koordynator SKW, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

- Natalia Szultka – koordynator SKW, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

- Hanna Maziarz - koordynator SKW, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

- Urszula Pultyn – koordynator SKW, Szkoła Podstawowa w Męcikale

- Iwona Cuppa Zblewska - koordynator SKW, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

- Marzena Mankiewicz - koordynator SKW, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

- Anna Majkowska – koordynator SKW, Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

- Weronika Weltrowska - Beszterda – koordynator SKW, Zespół Szkół w Brusach

- Teresa Kin - koordynator SKW, Szkoła Podstawowa w Lubni

- Parafialny Zespół „Caritas” Oddział w Brusach

- Stowarzyszenie „Kobiet Nad Brdą” w Męcikale

- Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” Męcikał, Magdalena Hoppe, Katarzyna Leszczyńska

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty I Ja” w Brusach

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Mikołaj Rydygier

- Stowarzyszenie – „Folknij Se”, Ewelina Krasinkiewicz

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Terenowe w Brusach

- Coolture Project Group

- Stowarzyszenie Vag&Low

- Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska”

- uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach: Amelia Kraut, Antonina Skiba, Joanna Szczepańska, Karolina Zakrzewska

- uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach: Zuzanna Nakielska, Julia Werochowska, Wiktoria Drzewicka

- wolontariusze Szlachetnej Paczki: Agnieszka Wałecka, Sandra Kobierowska, Bożena Drążek – Brunka, Kaja Tuszkiewicz

 

Działalności wolontariackiej pogratulowały oraz życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza złożyły Mariola Rodzeń, sekretarz Gminy Brusy i Angelika Rzeczkowska, pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Galę uświetniły występy grupy Młodzi Krëbane i par tańca narodowego z Centrum Kultury i Biblioteki, prowadzonych przez instruktor Katarzynę Kamrowską. W parach zatańczyli: Pola Kulesza, Kacper Rafiński, Małgorzata Stasiek, Dominik Mleczek, Magdalena Neubauer, Jan Stasiek, Julia Ossowska, Filip Kierzk, Nikodem Stoltmann. Ponadto zaprezentowali się Agnieszka Janta z Zespołu Szkół w Brusach, Antonina Skiba ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach oraz Wiktor Malich ze Szkoły Podstawowej w Leśnie.

 

 

Wyświetlony 3881 razy