środa, 24 styczeń 2024 12:50

DODATEK OSŁONOWY

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach w wersji papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W drugim przypadku wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub należy uwierzytelnić go z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ponadto obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego jest nie objęty podatkiem dochodowym, ani nie podlega egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.

Wzór wniosku do pobrania w załączniku.

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach, tel. 52 396 93 96, 52 396 93 85 lub na https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach pok. nr 3 w wersji papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W drugim przypadku wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub należy uwierzytelnić go z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wyświetlony 3655 razy