czwartek, 25 styczeń 2024 12:45

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - obejrzyj obrady online

Dziś 25 stycznia 2024r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się 50. Sesja Rady Miejskiej w Brusach. Obejrzyj obrady online.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2024
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2024-2034
c) planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2024 rok
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy
g) zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
h) uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody z terenu gminy Brusy
i) zmiany uchwały Nr XLIX/405/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie obrad.  
Wyświetlony 2612 razy