piątek, 29 marzec 2024 13:07

RUSZYŁA WIELOMILIONOWA PRZEBUDOWA CENTRUM BRUS

Z początkiem marca rozpoczęła się najpoważniejsza pod względem zakresu prac i wartości inwestycja w historii gminy Brusy. Przebudowa centrum Brus, o której mowa, to nie tylko modernizacja ulic, ale przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców i wizerunku miasta.

Przebudowane zostaną ulice: Bolta, Derdowskiego, Szkolna, Pocztowa oraz część Witosa, Chełmowskiej i Placu Jana Pawła II. Ponadto zostanie wykonany podział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną oraz przebudowa istniejących skrzyżowań, w tym budowa dwóch rond. Zmieni się zatem organizacja ruchu w mieście. Inwestycję dopełnią chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie i zieleń.

Ten zakres Gmina Brusy traktuje jako pierwszy etap przekształcania miasta w bardziej funkcjonalną przestrzeń. Cały projekt to szerszy plan i zakłada także przebudowę ulic Świętopełka, ks. A. Graduszewskiego, ks. J. Jankowskiego, Kościelnej, 2-go Lutego, kolejnej części Chełmowskiej i Placu Jana Pawła wraz z parkiem jako miejsca przyjaznego i atrakcyjnego dla rodzin z dziećmi, młodzieży, seniorów czy turystów.

Rozpoczęty etap inwestycji to koszt ponad 28 mln złotych. Jego realizacja potrwa do 2025 roku. Będzie wykonywana sprawnie m.in. dzięki zabezpieczonym przez Gminę Brusy środkom finansowym, w tym wysokim dofinansowaniom – 12,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 10,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina stara się o kolejne środki, by móc kontynuować inwestycję w pełnym zakresie.

ROBOTY BUDOWLANE NA ULICY BOLTA W BRUSACH
ROBOTY BUDOWLANE NA ULICY BOLTA W BRUSACH
ROBOTY BUDOWLANE NA ULICY BOLTA W BRUSACH
ROBOTY BUDOWLANE NA ULICY BOLTA W BRUSACH
ROBOTY BUDOWLANE NA ULICY BOLTA W BRUSACH
ROBOTY BUDOWLANE NA ULICY BOLTA W BRUSACH
Previous Next Play Pause
1 2 3
W ramach pierwszej części inwestycji zmodernizowana zostanie: część ulicy Witosa,
W ramach pierwszej części inwestycji zmodernizowana zostanie: część ulicy Witosa,
ulica Derdowskiego,
ulica Derdowskiego,
część ulicy Chełmowskiej,
część ulicy Chełmowskiej,
ulica Szkolna,
ulica Szkolna,
ulica Pocztowa,
ulica Pocztowa,
Plac Jana Pawła II - część od strony ulicy Pocztowej, w obrębie przystanku autobusowego.
Plac Jana Pawła II - część od strony ulicy Pocztowej, w obrębie przystanku autobusowego.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

 

Wyświetlony 1441 razy