piątek, 29 marzec 2024 13:09

BURMISTRZ BRUS PODSUMOWAŁ VIII KADENCJĘ SAMORZĄDU GMINY BRUSY

Proinwestycyjne budżety poparte wysoką pulą pozyskanych środków zewnętrznych. Burmistrz Brus Witold Ossowski podsumował samorządowe osiągnięcia mijającej kadencji.

Łącznie Gmina Brusy zainwestowała w rozwój miasta i terenów wiejskich 97 mln zł. Kwota stanowi wkład własny i wartość pozyskanych funduszy zewnętrznych wydatkowanych na inwestycje. Na ten cel Samorząd przeznaczał wysoką pulę środków z całości wydatków corocznego budżetu Gminy.  

Wybudowano i zmodernizowano 69 km dróg za kwotę 41,6 mln zł. Ponadto ponad 28 mln zł przeznaczono na projekty związane z kulturą, sportem i turystyką, a 25,6 mln zł wydatkowano na inwestycje związane z oświatą, ochroną środowiska, zdrowiem, bezpieczeństwem i usługami społecznymi.

Zrealizowano m.in.: budowę drogi Zalesie – Lubnia, budowę ulic Osiedla Słonecznego w Brusach, budowę ul. Długiej w Męcikale, Kościelnej w Kosobudach, Czernickiej w Czyczkowach, odwodnienie miasta, budowę I etapu hali widowisko-sportowej w Brusach, budowę PSZOKu w Brusach i kanalizacji w Żabnie i Główczewicach, modernizację: dawnej szkoły, centrum kultury, boiska orlik w Brusach, świetlic w Hucie i Kinicach, budowę remizy OSP w Leśnie, budowę budynków rekreacyjnych w Męcikale i Skoszewie, rewitalizację parku dworskiego w Wielkich Chełmach, budowę żłobka w Brusach.

Samorząd sukcesywnie pozyskiwał dofinansowania zewnętrzne ze środków unijnych i krajowych. W sumie w ostatniej kadencji pozyskano aż 100 mln zł z przeznaczeniem nie tylko na inwestycje, ale również na tzw. zadania miękkie, niematerialne. Co więcej, na działania w kolejnych latach już zabezpieczono środki w wysokości 25,5 mln zł, a bieżący rok jest rekordowy pod względem zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę prawie 50 mln zł (38% całości wydatków).

Już ruszyła przebudowa ulic w centrum Brus i trwa budowa kolejnych ulic osiedlowych w mieście, rozpoczęto budowę drogi Małe Gliśno – Lubnia, kontynuowana jest budowa hali widowiskowo-sportowej w Brusach, a do realizacji przygotowywane są, m.in. budowa hal sportowych w Czyczkowach, Zalesiu i Wielkich Chełmach, świetlicy wiejskiej w Główczewicach i remizy OSP w Czapiewicach, a także rozbudowa remizy OSP w Brusach.

  

 
____________________________________________________
Sprawozdanie Burmistrza Brus zostało przedstawione podczas 51. sesji Rady Miejskiej w Brusach, we wtorek 26 marca. Obejrzyj całą sesję online:
 
 
 
 
 

 

Wyświetlony 1414 razy