środa, 08 maj 2024 12:09

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Burmistrz Brus i nowo wybrani radni Rady Miejskiej w Brusach złożyli uroczyste ślubowanie. Wczoraj (07.05) odbyła się pierwsza sesja w dziewiątej kadencji samorządu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miejska w Brusach liczy piętnastu radnych. W efekcie tegorocznych wyborów samorządowych w skład Rady weszło sześcioro nowych członków. Dziewięcioro radnych ma już doświadczenie w pełnieniu tej funkcji. Cała piętnastka zgodnie z podziałem gminy na okręgi to:

1. Mikołaj Rydygier, 2. Albin Kiedrowski, 3. Marek Zblewski, 4. Dariusz Rutowski, 5. Henryk Zblewski, 6. Elżbieta Wałdoch, 7. Marcin Cysewski, 8. Tomasz Dorszyński, 9. Marzena Leszczyńska, 10. Michał Szczepański, 11. Emilia Warnke, 12. Michał Kin, 13. Stanisław Weltrowski, 14. Hanna Grabska, 15. Ewa Kuklińska.  

W tajnym głosowaniu członkowie Rady wybrali nowego przewodniczącego. Został nim radny Michał Kin. Wiceprzewodniczącymi wybrano Stanisława Weltrowskiego i Tomasza Dorszyńskiego.

Rada Miejska w Brusach jest podzielona na siedem komisji zajmujących się określonymi obszarami działań samorządu. Podczas sesji wybrano członków i przewodniczących każdej z nich.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Marek Zblewski- przewodniczący komisji
 2. Marcin Cysewski
 3. Dariusz Rutowski
 4. Michał Szczepański
 5. Stanisław Weltrowski
 6. Mikołaj Rydygier
 7. Tomasz Dorszyński
 8. Michał Kin
 9. Marzena Leszczyńska

Komisja Rolnictwa i Środowiska     

 1. Tomasz Dorszyński – przewodniczący komisji
 2. Ewa Kuklińska
 3. Henryk Zblewski
 4. Stanisław Weltrowski
 5. Emilia Warnke

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Albin Kiedrowski - przewodniczący komisji
 2. Mikołaj Rydygier
 3. Marzena Leszczyńska
 4. Hanna Grabska
 5. Emilia Warnke

Komisja Rodziny, Zdrowia i  Pomocy Społecznej  

 1. Emilia Warnke – przewodnicząca komisji
 2. Elżbieta Wałdoch
 3. Marzena Leszczyńska
 4. Marek Zblewski

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Hanna Grabska – przewodnicząca komisji
 2. Dariusz Rutowski
 3. Albin Kiedrowski
 4. Michał Kin

Komisja Rewizyjna   

 1. Marzena Leszczyńska – przewodnicząca komisji
 2. Marek Zblewski
 3. Elżbieta Wałdoch

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 1. Elżbieta Wałdoch – przewodnicząca komisji
 2. Marek Zblewski
 3. Ewa Kuklińska

Witold Ossowski został wybrany przez mieszkańców miasta i gminy Brusy na stanowisko burmistrza Brus po raz piąty.

Tego samego dnia, o godzinie 18.00, została odprawiona msza św. w kościele parafialnym w Brusach w intencji samorządu, z podziękowaniem za minioną kadencję i z prośbą o Boże błogosławieństwo na kolejne lata.

 

Materiał video z sesji - link>>>>> 

 

 

Wyświetlony 2894 razy