wtorek, 07 maj 2024 13:44

I SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - transmisja obrad

Zapraszamy do obejrzenia transmisji obrad z I sesji Rady Miejskiej w Brusach. Komisarz Wyborczy w Słupsku III zwołał sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Brusach na dziś, tj. 7 maja br. Sesja odbędzie się o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady,
  przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza.
 6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady.
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego/cych Rady.
 9. Zakończenie obrad I Sesji Rady.


Wyświetlony 2836 razy