czwartek, 16 maj 2024 12:37

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZABIERANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BRUSY ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 28aa ust. 6,7,8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 609), w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy. Debata nad Raportem o stanie gminy Brusy za 2023 rok stanowi punkt 6 porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Brusach zwołanej na dzień 23 maja 2024 roku, na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. 22 maja 2024r. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie gminy Brusy za 2023 rok >>>>>

Wyświetlony 1770 razy