poniedziałek, 20 maj 2024 15:09

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW PLASTYCZNYCH

17 maja w Brusach oficjalnie rozstrzygnięto trzy konkursy plastyczne. Prace dotyczyły tematyki kaszubskich krajobrazów, zajęć i zabaw w gospodarstwie oraz Unii Europejskiej. 

Pierwszym z konkursów był współorganizowany z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku etap gminny konkursu pt. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Do oceny wpłynęły łącznie 32 prace. Nagrodzeni zostali:

w kategorii uczniów klas I-III szkoły podstawowej:

I miejsce: Oliwia Ostrowska - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

II miejsce: Kinga Meller – Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

III miejsce: Aleksandra Peplińska – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

Wyróżnienie: Olaf Suchomski – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

w kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej:

I miejsce: Emilia Burżacka - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

II miejsce: Adam Duraj – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

III miejsce: Gabriel Radtka – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

Wyróżnienie: Olivier Jarzębinski – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

Wyróżnienie: Marcel Kobierowski  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

w kategorii uczniów klasy VII-VIII szkoły podstawowej:

I miejsce: Patryk Parzątka Lipiński - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

II miejsce: Szymon Warsiński – Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski w Lubni

III miejsce: Kamil Gierszewski  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

Wyróżnienie: Alicja Markut – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

Wyróżnienie: Jędrzej Janowicz – Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski w Lubni

W skład komisji oceniającej weszli: Zbigniew Lemańczyk, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brusach, Magdalena Zakrzewska – Posieczek, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Brusach oraz Klaudia Szamocka, pracownik Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

Więcej: https://www.ckibbrusy.pl/konkursy/wyniki-wojewodzkiewgo-konkursu-plastycznego-szanuj-zycie-bezpieczna-praca-w-gospodarstwie-rolnym-etap-gminny

 

Drugim rozstrzygniętym konkursem był konkurs pt. "Europa w moim Lapbooku: 20 lat Polski w Unii Europejskiej". Gmina Brusy w ten symboliczny sposób uczciła 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Komisja oceniała 9 zgłoszonych prac. Nagrodzeni zostali:

I miejsce Oliwier Jakubowski - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, klasa IV

II miejsce Adam Duraj - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

III miejsce Agata Kiedrowicz - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

W skład komisji oceniającej weszli: Bożena Kosak Główczewska, inspektor Urzędu Miejskiego w Brusach z Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, Paulina Orlikowska, instruktorka zajęć z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach, Michał Leszczyński nauczyciel Zespołu Szkół w Brusach.

 

Trzecim konkursem był XXIII Pomorski Konkurs Plastyczny "Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta" pod hasłem "Jeziora, plaże i rzeki na Kaszubach". Konkurs miał zasięg wojewódzki. Nadesłanych zostało 375 prac. Nagrodzeni zostali:

w kategorii wiekowej do 6 lat:

I miejsce – Kalina Kin  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

II miejsce – Aleksandra Menczykowska  –  Szkoła Filialna – Oddział Przedszkolny w Przymuszewie

II miejsce – Mikołaj Mleczek – Przedszkole nr 1 w Brusach

III miejsce – Małgorzata Bruska  - Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Wyróżnienie – Anna Jażdżewska – Szkoła Filialna – Oddział Przedszkolny w Przymuszewie

Wyróżnienie – Karina Lubecka – Przedszkole nr 1 w Brusach

w kategorii wiekowej 7-9 lat:

I miejsce – Jakub Leszczyński – Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

II miejsce – Jan Lubiński  – Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

III miejsce – Damian Jereczek - Szkoła Podstawowa im. ks. A. Sadowskiego w Lisich Jamach

III miejsce – Zofia Formela – Stowarzyszenie „Dzierżążno Dzieciom” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie

Wyróżnienie – Sara Ruszczyk – Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku

Wyróżnienie – Leon Sikora - Szkoła Podstawowa w Szarłacie

Wyróżnienie – Magdalena Kosak  Główczewska – Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

w  kategorii wiekowej 10-12 lat:

I miejsce – Kaja Skowronek – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie

I miejsce – Michalina Wierzba – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie

II miejsce – Kinga Rekowska – Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

II miejsce – Alex Charapkowski – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

III miejsce – Marta Miszewska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

III miejsce  – Wiktoria Pałasz – Szkoła Podstawowa im. dra Aleksandra Majkowskiego w Nowej Karczmie

Wyróżnienie – Weronika Kropkowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Kościerzynie

Wyróżnienie –  Emilia Adamczyk – Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

w  kategorii wiekowej  13-15  lat:

I miejsce – Olha Fomenko – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

I miejsce – Sebastian Motylewski – Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni

I miejsce – Antonina Tomicka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach

II miejsce – Roksana Urbańska  – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

II miejsce – Magdalena Popowska – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie

III miejsce – Liubov Anhelova - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Kościerzynie

Wyróżnienie – Zuzanna Sawicka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach

W skład komisji oceniającej weszli: Jerzy Dorawa, artysta ludowy, laureat Konkursu Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego, Paulina Orlikowska, instruktor warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach i Klaudia Szamocka, pracownik Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.

Więcej: https://www.ckibbrusy.pl/konkursy/wyniki-konkursu-plastycznego-ziemia-kaszubska-sloneczna-i-czysta-pod-haslem-jeziora-plaze-i-rzeki-na-kaszubach

 

Nagrody laureatom konkursów wręczyli: zastępca burmistrza Brus Krzysztof Gierszewski, zastępca dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Mirosław Stoltmann oraz członkowie komisji konkursowych. Galę wręczenia nagród poprowadziła Renata Goebel, instruktor Centrum Kultury i Biblioteki, a swoim występem ubogaciły ją Zuzanna Pacak i Nina Stoltmann.

 

 

Wyświetlony 1994 razy