czwartek, 06 październik 2022 08:49

PREPARAT JODKU POTASU NA WYPADEK ZDARZEŃ RADIACYJNYCH

W związku z przygotowaniami optymalnych rozwiązań w zakresie dystrybucji preparatu jodku potasu po wprowadzeniu działań interwencyjnych związanych ze zdarzeniem radiacyjnym na polecenie Wojewody Pomorskiego publikujemy wykaz lokalizacji punktów wydawania preparatu jodku potasu na terenie Gminy Brusy w razie zajścia takiej konieczności.

 

Lp.

Nazwa i adres Punktu Wydawania Tabletek Jodku Potasu

OBSZAR, jaki obejmuje dany punkt wydawania tabletek jodku potasu

1

Szkoła Podstawowa w Męcikale, ul. Szkolna 7

Sołectwo Męcikał

2

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach, ul. Szkolna 20

Sołectwa: Małe Gliśno, Kosobudy, Huta, Kinice, Czarniż, Brusy-Wybudowanie

3

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego
w Wielkich Chełmach, Wielkie Chełmy 35

Sołectwa: Wielkie Chełmy, Małe Chełmy

4

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. J. Jankowskiego
w Czyczkowach, ul. Główna 46

Sołectwa:  Żabno, Czyczkowy, Brusy-Jaglie, Czarnowo, Czapiewice

5

Szkoła Podstawowa im. TOW „Gryf Pomorski”
w Lubni, ul. Szkolna 13

Sołectwa: Gacnik, Zalesie, Lubnia, Orlik

6

Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego
w Leśnie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15

Sołectwa: Rolbik, Leśno, Główczewice

7

Szkoła Podstawowa w Przymuszewie, Przymuszewo 4

Sołectwa: Przymuszewo, Skoszewo

8

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, ul. Ogrodowa 2

Brusy, Osiedle Nr 1

9

Remiza OSP w Brusach, ul. Gdańska 1B

Brusy, Osiedle Nr 2

 

Przechowywany w magazynie preparat jodku potasu może zostać wydany dla ludności tylko i wyłącznie w przypadku prowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w ustawie Prawo Atomowe (Art.90). Informacja o konieczności prowadzenia działań interwencyjnych zostanie przekazana za pośrednictwem środków masowego przekazu.

 

ulotka_str_1.jpg

ulotka_str_2.jpg

Wyświetlony 4527 razy