Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 10 lipca 2020r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
powrót

2019-10-31 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Brusy wystąpiła o dofinansowanie z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma zapewnić usługę asystenta mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia            i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.),

–wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,

– załatwieniu spraw urzędowych,

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach zaprasza do kontaktu osoby, które chciałyby skorzystać z usług asystenta, a także osoby spełniające wymogi pracy w tym zawodzie  (osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym).

Szczegółowe informacji dotyczące  programu w siedzibie MGOPS w Brusach, ul. Na Zaborach 1, pod numerem telefonu 52 3969385 lub na stronie:  (https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2019-2020

 

 

 

Inf. MGOPS w Brusach.
cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!